Seans
Jerzy Hordynski Wydawnictwo Literackie, Strony / Pages: 68, miękka oprawa ISBN: 83-08-02599-4
List price: $2.95(Save 70% off)Online price: $0.89

Jerzy Hordyński urodził się w 1919 roku w Jarosławiu. Studiował prawo, oreintalistykę i polonistykę na Uniwersytecie Lwowskim. Pierwszy wiersz ogłosił drukiem w 1935 roku. W przedwojennym Lwowie należał do czołowej grupy młodych poetów. Podczas okupacji niemieckiej publikował wiersze w konspiracyjnych antologiach oraz w prasie podziemnej. Kontynuował studia na tajnym uniwersytecie. Po powtórnym zajęciu Lwow przez armie radziecka został aresztowany. W latach 1945-48 przebywał w więzieniach i łagrach na terenie ZSRR. Po powrocie do kraju zamieszkał w Krakowie, gdzie ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyjechał z kraju w 1961 roku i po trzyletnim pobycie w Paryżu oraz w Wiedniu osiedlił się w Rzymie w 1964. Uprawia poezje oraz publicystykę kulturalną.
W kraju wydal następujące zbiory poezji: Powrót do światła (1951), Wędrówki (1955), Pod znakiem Wagi (1959), Rozmowy z Chopinem (1961), Głowa na pieńku (1965), Koncert włoski (1968), Błędne kolo (1969), Egzorcyzmy (1972), Wiersze wybrane (1976), Epitafium dla kota (1977), Cenna oddechu (1982), Ślad (1985), Oddalenia (1989). Utwory poety przełożone na kilkanaście języków znalazły się w wielu antologiach zagranicznych. Prócz tego wybory wierszy Hordyńskiego wydano po francusku, niemiecku, holendersku, włosku i ukraińsku.
Za twórczość poetyczką otrzymał szereg włoskich nagród o charakterze miedzy narodowym: Nagrodę rzymskiej Akademii "Citta Eterna" w 1971, "Gran Premio Italia 72", Nagrodę Burmistrza Rzymu i Rzymskiej Prasy Kulturalnej w 1975, Nagrodę Muz Międzynarodowej Akademii "Le Muse" we Florencji w 1981. Równocześnie został powołany w poczet członków tejże Akademii.
Promocja Tygodnia / Sale of the Week