Iliada Homera
Opracowanie
Danuta Polańczyk Wydawnictwo: Biblioteka Wysyłkowa, 2007 Strony / Pages: 31, miękka oprawa ISBN: 978-8386581-25-2
List price: $1.95(Save 15% off)Online price: $1.66

Biblioteczka opracowań to seria wydawnicza prezentująca omówienia problemowe lektur szkolnych adresowane do uczniów szkół średnich i podstawowych. Książki te pozwalają lepiej zrozumieć utwory literackie i dostrzec ich walory artystyczne. Przeznaczone są do przygotowania się do lekcji, a także jako wygodna pomoc w powtarzaniu wiadomości.