GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY
Wioletta Nawrot CeDeWu, 2009 Strony / Pages: 215, miękka oprawa ISBN: 978-83-7556-136-4
List price: $29.95(Save 15% off)Online price: $25.46

Książka przedstawia istotę najnowszego w historii kryzysu finansowego, wskazuje jego przyczyny, obrazuje przebieg oraz określa jego skutki. Część zasadniczą książki poprzedzają rozważania teoretyczne, wprowadzające Czytelnika w skomplikowany świat finansów w dobie globalizacji oraz zjawiska kryzysowe mu zagrażające.