SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Syn szpiega
Bryan Denson CZARNA OWCA, 2015 Strony / Pages: 432, miękka oprawa ISBN: 978-83-8015-056-0
List price: $25.95(Save 15% off)Online price: $22.06
Dziennikarz Bryan Benson opisuje historie? Harolda Jamesa Nicholsona, wysokiego ranga? funkcjonariusza CIA, kto?ry w 1994 roku rozpocza?ł wspo?łprace? z wywiadem Federacji Rosyjskiej, a naste?pnie, skazany w Ameryce za szpiegostwo, w czasie pobytu w wie?zieniu, skłonił własnego syna, Nathana Nicholsona, by nawia?zał kontakt z wywiadem rosyjskim. Ostatecznie w 2009 roku Nathan Nicholson ro?wniez? został skazany za szpiegostwo, lecz otrzymał wyrok w zawieszeniu.Ksia?z?ka Bensona, oparta na pie?cioletnim s?ledztwie dziennikarskim, szczego?łowo opisuje przebieg wypadko?w, kto?re doprowadziły do powstania niezwykłego tandemu szpiegowskiego złoz?onego z ojca i syna. Autor tworzy fascynuja?cy portret psychologiczny gło?wnych bohatero?w, a dzie?ki licznym wywiadom z funkcjonariuszami FBI i CIA prowadza?cymi s?ledztwo w sprawie Nicholsono?w oraz skrupulatnej analizie dokumento?w daje takz?e znakomity wgla?d w metody pracy amerykan?skiego kontrwywiadu.